multilingual GRAZ / STYRIA

Sprachaufnahmen – Polnisch

Cześć! Jak się masz?

Hallo! Wie geht’s?

Cześć, mieszkam w Grazu i pracuję na uniwersytecie.

Hallo, ich lebe in Graz und arbeite an der Universität.